Przejdź do menu Przejdź do treści

ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków
biuro.dziekanow@up.krakow.pl

mgr Bartosz Konopnicki
tel. 12 662 60 97

Dyscypliny:
Historia
Językoznawstwo
Nauki o Bezpieczeństwie
Nauki o Polityce i Administracji
Nauki o Ziemi i Środowisku
Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki
Nauki o Sztuce

mgr Joanna Kosmala
tel. 12 662 60 68

Dyscypliny:
Filozofia
Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna
Literaturoznawstwo
Matematyka
Nauki Biologiczne
Nauki Fizyczne
Pedagogika
Nauki Socjologiczne
Ekonomia i Finanse
Nauki Prawne
Psychologia
Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach